Elektronik Para Kuruluşları Haziran 2019

Elektronik para kuruluşları; ön ödemeli kart, sanal POS, para transferi ve fatura ödemesi vb. hizmetleri sunmaktadır. Mevcut 14 kuruluşun yedisi, elektronik para sektörünü düzenlemek, denetim altına almak ve Avrupa Birliği’ne uyum sağlamak amacıyla 27.06.2013 tarihinde yayımlanmış 6493 sayılı Kanundan önce kurulmuş şirketlerdir. Söz konusu Kanun ve ilgili yönetmelik ile tebliğinin 30.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte bu kuruluşların sayıları da artış göstermiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu yedi şirketin üçü BDDK’dan lisans alarak faaliyet gösterirken, Mayıs 2019 itibarıyla lisanslı şirket sayısı 14’e ulaşmıştır. Bu şirketlerin sadece üçü yabancı ortaklıdır. Yabancı yatırımcı sayının bu kadar az olmasının nedeni Kanun gereği elektronik para kuruluşlarının sunucularının Türkiye’de tutulması zorunluluğudur.

Elektronik para kuruluşları birbirlerinden farklı iş modelleri ile faaliyet göstermektedir. Mevzuatta sıralanan birçok alanda faaliyet gösteren olduğu gibi sadece para transferi işlemlerini yerine getiren kuruluşlar da bulunmaktadır. İstanbul Belediyesi’ne ait olan bir elektronik para kuruluşu sadece toplu taşımanın ücretlendirilmesi ve belediye hizmetlerinin karşılanması alanında tekel konumunda hizmet vermektedir. Mevcut durum itibarıyla altı elektronik para kuruluşu ön ödemeli kart ihraç etmekte ve beş kuruluş sanal POS hizmeti sunmaktadır. Sektörde yer alan iki telefon operatörü ise diğer elektronik para kuruluşlarından farklı olarak telefon numarası ile online ödeme yapılmasına imkân tanımaktadır.

Elektronik para kuruluşları, faaliyetlerinin henüz yeni olmasından dolayı ülkemizde çok bilinmemektedir. Aslında elektronik para, Merkez Bankası’nın dolaşıma çıkardığı ulusal paranın dijital ortamda veya ön ödemeli kart üzerinden kullanılmasıdır. 6493 sayılı Kanun kapsamında lisans almış elektronik para kuruluşları haricinde PTT ve bankalara da elektronik para çıkarma izni verilmiştir. Bankaların elektronik para ihraç etme yetkisine sahip olması, elektronik para kuruluşları ile bankaların rekabetine yol açmaktadır.

2018 yılında elektronik para sektörünün aktiflerinin toplam tutarı 1,3 milyar TL’dir. Henüz çok küçük boyutta olan bu sektörün bankacılık sektörü ile rekabet etmesi oldukça zordur. Ayrıca, bu kuruluşların iş modelleri gereği bankalar üzerinden geçirmeleri gereken işlemler nedeniyle de yüksek maliyetlere, dolayısıyla haksız rekabete maruz kalmaları söz konusudur. Esas olarak elektronik para kuruluşları bankaların çıkarmış olduğu ürünlerle rekabet etmektedir. Ancak, sanal POS alanında kendi aralarındaki rekabet oldukça yoğundur.

 

Devamı için Raporu İndiriniz....