SPK Mevzuat ve Diğerleri
Başlık Dosya
BDDK Rating Zorunluluğunun ertelenmesi Kurul Kararı
BDDK Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Tebliği
Yatırım Fonlarına İlişikin Tebliği
Kira Sertifikaları Tebliği
Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikası Tebliği
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği
SPK Borçlanma Araçları Tebliği
Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği