Türkiye’de Derecelendirmenin Kullanım Alanları

Dünya’da yaygın uygulaması olan kredi derecelendirme (Rating), Türkiye’de son yıllarda giderek daha çok kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Rating, borçlanma aracı ihraç etmek amacıyla SPK’ya başvuru yapan Şirketlerden başvuru sırasında talep edilmeye başlandığı gibi, borçlanma aracına yatırım yapacak olan özellikle kurumsal yatırımcılar (Fonlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Sigorta Şikrteleri vs.) tarafından da talep edilir hale gelmiştir.

Kurumsal şirketler tarafından uluslararası ihalelere ve konsorsiyumlara katılımlar sırasında da kullanılabilen rating, aynı zamanda proje finansmanında yerli ve yabancı banka kredisi ve garantisi sağlamayı kolaylaştırmaktadır.

Bununla birlikte rating ihraç edilecek borçlanma aracının (Kira Sertifikası, VDMK, Teminatlı Tahvil vb.) kalite ve değerliliğinin tespitinde de kullanılmaktadır.