İstenen Belge ve Bilgiler
 1. GENEL BİLGİLER
  1. Firmanın temel iş konusu ve kısa tarihçesi
  2. Ortaklık yapısı
  3. Yönetim kurulu ve organizasyon şeması
  4. Üst Yönetimin CV leri
  5. Bağlı ortaklık ve iştirakleri ve bu şirketler ile iş ilişkileri
  6. Personel sayısı ve değişim oranı
 1. FAALİYET ALANI  VE İŞ PERFORMANSI
  1. Faaliyet konusu ve Amaçları
  2. Her iş segmentinin tanımı ve temel iş stratejileri
  3. Faaliyet konusu olan mal ve/veya hizmet üretimi ile ilgili ayrıntılar
  4. Şirketin sektördeki konumu
  5. Üretim tesislerinin konumları, teknolojik donanım ve kapasiteleri
  6. Üretilen malların yıllar itibariyle dökümü (Miktar ve Değer bazında)
  7. Üretilen malların alıcıları (coğrafi dağılım, alıcı profili vb.)
  8. Tedarikçilerle olan ilişkiler
  9. İhracatı varsa yıllar itibariyle ihracata konu mallar, miktar ve değerleri
  10. Üretilen mal veya hizmetin talebini etkileyen faktörler
 1. YATIRIM FAALİYETLERİ
  1. İşletme sermayesi yatırımları
  2. Mevcut tesis ve ekipman durumu ile gelecekteki sermaye yatırım planlarının analizi
  3. Çevresel düzenlemelere uyum ve bunun gelecekte getirdiği harcama gereksinmeleri
 1. FİNANSAL DURUM
  1. Geçmiş performans, 3-5 yıllık bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
  2. Bilanço dışı yükümlülükleri
  3. Muhasebe politikaları
  4. Bütçe performansı ve gelecek projeksiyonları
  5. Finansal politikalar ile finansal performans amaçları nelerdir
  6. Alacakların Yaşlandırılması
 1. KURUMSAL YÖNETİM
  1. Kurumsallaşma aşaması ve kurumsallaşmaya verilen önem
  2. Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler  (şeffaflık ve yönetim kurulunun bağımsızlığı)
  3. Risk yönetimi
  4. IT ve Takip sistemleri