ŞİRKETİN TANIMI VE FAALİYET ALANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile ilk ulusal şirket olarak 2006 yılında kurulan ve TURKRATING logosu altında hizmet sunan “İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.” bugün Türkiye’nin önde gelen kredi derecelendirme şirketlerinden biridir. Turkrating son yıllarda birbirinden çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirket ve finansal kuruluşun derecelendirme notunu açıklamış ve seçkin bir portföye sahip olmuştur. Öncelikle yatırımcıların bilgilendirilmesi ilkesine odaklanan yapımız gereği derecelendirme hizmetimizin ayrılmaz bir parçası olan analiz raporlarının kalitesi üzerinde Turkrating’in yetkili uzman ve kurulları yüksek hassasiyet göstermektedir.

Bilgi birikimleri bakımından birbirini tamamlayan çok ortaklı bir şirket olan Turkrating’de yabancı ortakların ağırlığı %65’dir. Yabancılar kaynak metodolojilerin getirilmesi ve geliştirilmesi ile bankacılık ve yapılandırılmış finansman konularında özellikle gelişmekte olan piyasalarda derecelendirme alanında deneyime sahiptir. Yerli ortaklar ise Türkiye’de banka kredileri, uluslararası sermaye piyasaları, sektörel bakış ve derecelendirme alanlarında deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Uluslararası deneyim ve yerel bakış becerisini bir araya getirebilmesi Turkrating’in  derecelendirme hizmetlerinde rekabet gücünü ortaya koyan benzersiz bir değer sunabilmesini sağlamaktadır. Kurulduğu günden itibaren hizmet içi eğitimler ve uygulamalar ile derecelendirme analistleri yetiştirilmektedir.

Turkrating’in ulusal ölçek derecelendirme notları her sektörün karakteristik özellikleri, fırsat ve kısıtları ve düzenlemeleri ışığında şirketleri faaliyet gösterdikleri sektör içinde ayrıştırmayı ve şirketin göreceli mali pozisyonunu ulusal ölçekte yansıtmayı amaçlamaktadır.  Şirketimizce kullanılmakta olan derecelendirme metodolojileri Yönetim Kurulu Başkanımız Roy Weinberger’in S&P’de çalıştığı dönemde geliştirdiği metodolojilere dayanmaktadır. Şirketimizin metodolojileri ülkemiz koşullarına uyarlanarak geliştirilmiştir. Derecelendirme analizimiz geliştirilen sektör spesifik metodolojilerimize ve titiz sektör değerlendirmelerimize dayanmaktadır. Derecelendirme metodolojilerimizin gereği olarak bir taraftan ülke ekonomisi, bankacılık ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler yakından izlenmekte, diğer taraftan belli başlı sektörler hakkında veri tabanı geliştirilerek sürekli güncelleştirilmektedir.

Turkrating’in görevi derecelendirdiği şirketin kredi kalitesi hakkında bağımsız bir kanaat belirtmektir. Kredi kalitesini ifade eden derecelendirme notu, bir şirketin yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında ödeme kabiliyetini yansıttığı kadar Türkiye’de faaliyette bulunan şirketler arasında göreceli konumunu yansıtır. Derecelendirme analizinde aynı zamanda şirketlerin kurumsal yapılarını da dikkate alınmaktadır. Böylece derecelendirme süreci, şirketlerin kurumsallaşmalarının gelişimine katkıda bulunmakta halka acıkmayı planlayan veya tahvil bono ihracı yapmak isteyen şirketlerin sermaye piyasalarında tanınmasına yardımcı olmaktadır.

SPK’nın düzenlemeleri başta olmak üzere tüm etik ve uyum kurallarına uygun davranma konusundaki hassasiyetimizin yanında, şirketimizin tümüyle bağımsız bir statüde olması çok önem verdiğimiz bir ilkemiz olmuştur. Türkiye’de verilecek derecelendirme hizmetleri bakımından ortaklarımızın her hangi bir menfaat çatışması yaratarak şekilde başka bir ortak ya da tüzel kişi ile ortaklığı bulunmamaktadır.

Turkrating 2012 yılında Bangladeş’te kurulan Alpha Credit Rating şirketine kuruluş aşamasında danışmanlık yaparak, metodolojilerini geliştirmelerine ve yetkili kuruluşlardan lisans almalarına yardım etmiştir. Alpha Credit Rating şirketinin yöneticilerine finansal kuruluşların derecelendirilmeleri konusunda eğitim verilmiştir. Böylece, Türkiye’de ilk kez yurtdışındaki bir kuruluşa derecelendirme konusunda know-how transferi yapılmıştır.

Standard&Poors, şirketimizin kurucu ortaklarından ve Kolombiya’nın belli başlı derecelendirme şirketlerinden olan BRC Rating Services SA’yı 1 Ekim 2014 tarihinde satın almıştır. Bu satış işlemi sonucunda BRC Rating Services SA şirketimizin ortaklığından ayrılmıştır.