Amaç ve Değerlerimiz
 • Uluslararası alandaki en iyi uygulamalar ve kalite standartlarını korumayı ilke edinen şirket politikalarının ve analitik metodolojilerin uygulanması
 • Şirket ve sektör özelliklerinin ülke koşullarına göre ayrıştırılması
 • Bu özelliklere uygun değerlendirme kriterlerinin oluşturulması
 • Uygun kriterlere karşılık gelecek ağırlıkların doğru biçimde belirlenmesi
 • Bu ağırlıkları yansıtacak şekilde sektöre özel alt metodolojilerin geliştirilmesi
 • Bu sayede sektör içi en doğru konumlandırma ve sıralamanın sağlanması
 • Raporlama kalitesinden taviz verilmemesi ve raporumuzun yatırımcıları doğru bilgilendirmesi
 • Derecelendirme ve raporlama süreçleri kadar izleme ve yenileme süreçlerine de yüksek önem atfedilmesi
 • Etik kurallara uyumun derecelendirme hizmetinin olmazsa olmaz şartı olduğu ilkesinden hiçbir şekilde taviz verilmemesi
 • Derecelendirmenin öncelikle yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi ve korunmasına hizmet ettiğinin bilincinde olarak aracı kurum ve portföy şirketleriyle olan ilişkilerin ve bilgi alış verişinin geliştirilmesi
 • Düzenleyici kurum başta olmak üzere sürecin bir parçası olan tüm oyuncular ile birlikte piyasanın geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve daha verimli bir ortamın yaratılabilmesi için çalışmalarda bulunulması ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi

Türk örf ve adetlerini yakından tanıyan ve ülkedeki sosyo-politik yapının karmaşıklığına aşina deneyimli bir yerel kadro ile kurduğumuz bu ulusal derecelendirme şirketi aracılığıyla ekonomiye önemli bir katma değer yaratacağımıza inanıyor ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarına kıyasla daha etkin olabileceğimizi düşünmekteyiz.
Turkrating çalışanları, Türkiye'de ulusal bir derecelendirme kuruluşuna öncülük etmekte olduklarının öneminin ve sorumluluğunun bilincinde olarak, aşağıdaki değerlerin öncelikli olarak gözetildiği çalışma standartlarına uyulmasına azami önem verirler;

 • Basiretli ve sistematik analiz,
 • Tutarlılık,
 • Bağımsızlık,
 • Şeffaflık,
 • Profesyonel davranış,
 • Gizlilik kurallarına riayet,
 • Yeniliklere açık olma.