Ücret Politikası

Derecelendirme hizmetinin kapsamının belirlenmesinde temel faktör işin hacmi ve o iş için harcanacak sürenin esas alınmasıdır. Bu çerçevede derecelendirme hizmeti verilecek sektör/sektörler, şirketin solo ve konsolide yapısı,  holding yapısında ana şirket ya da bağlı ortaklık/iştirak olması gibi hususlar ücretin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır.

Bu temel yaklaşım ışığında, derecelendirilen müşteri ile Turkrating arasında imzalanan Sözleşmede ücretlendirmeye ilişkin aşağıdaki hususlar yer almaktadır.

  • Bağımsızlık İlkesi: Verilen derecelendirme hizmeti ve notlamayla ücret ve tahsilatın belirlenmesi arasında hiçbir şekilde ilişki kurulamaz.
  • Sözleşmenin süresinin bir yıldan uzun olması ya da sözleşme hükümlerince takip eden yıllarda yenilenmiş sayılması halinde derecelendirme ücreti sözleşmede belirlenen koşullarda değiştirilecek ve ödenecektir.
  • Yıllık ücretin tutarı ve tahsilat biçimi: Bağımsızlığın sağlanması amacıyla mümkünse imzayı takiben ücretin tamamının peşin ödenmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda ödemenin en az %50’sinin peşin, geri kalanının ise taslak Derecelendirme Raporunun teslim tarihinde yapılacak şekilde iki aşamalı şekilde gerçekleştirilecektir.
  • İhraç edilen sermaye piyasası borçlanma araçlarının veya banka kredilerinin vadeleri süresince derecelendirme sözleşmesi otomatik olarak yenilenmiş sayılır ve her yıl sözleme hükümleri gereği ücretlendirilir. Ancak, Müşteri’nin Sözleşme’nin yenilenmesini uygulamak ve derecelendirme yaptırmak istememesi halinde, Turkrating’in Sözleşme süresi içinde Müşteri için belirlediği derecelendirme görünümünün teyit edilebilmesi ve gerçekleşme seviyesinin tespit edilebilmesi için fesih talebi, yazılı talepten sonra bir tam faaliyet yılı sonunda geçerli olacak ve ilave süre için sözleşmede belirlenen ücret Müşteri tarafından Turkrating’e ödenecektir.
  • Dercelendirilen müşterinin başka şehirde faaliyet göstermesi hainde yapılması muhtemel ziyaretler için konaklama ve seyahat ücretleri harcama ödeme belgelerinin sunulması kaydıyla müşteri tarafından ödenecektir.
  • Derecelendirme ücretleri KDV hariç her türlü vergiden muaftır. Sözleşme için ödenen damga vergisi müşteri tarafından ödenir.
  • Ücret teklifi ve belirlenmesi sürecine derecelendirme için atanan derecelendirme uzman ve uzman yardımcıları ile kredi komitesi üyeleri hiçbir şekilde dahil olamaz.