Elektronik Para Kuruluşları Haziran 2020

Elektronik para sektörünün yasal yapısı ilk olarak 6493 sayılı kanun ile 2013 yılında düzenlenmiştir. Söz konusu kanunla elektronik para ve elektronik para kuruluşu kavramları ilk defa tanımlanmıştır. Bu kanun ile müşterilere ödeme hizmeti sunan veya elektronik para ihracı faaliyetinde bulunan ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları için BDDK yetkili kuruluş olarak atanırken, bankaların, banka dışı ödeme hizmeti sağlayan kuruluşların veya diğer finansal kuruluşların üye olarak birbirleri arasında işlem gerçekleştirdikleri ödeme sistemleri ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ile ilgili olarak ise TCMB görevlendirilmiştir. Ancak, söz konusu kanun yeni çıkan ödeme teknolojilerine cevap vermekte yetersiz kalmış, aynı zamanda da Avrupa Birliği’ne uyum amacıyla orada kabul edilen Payment Services Directive 2’nin (PSD2) getirdiklerinin mevzuatımıza yansıtılması bakımından yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin, ödeme hizmetlerinin, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının düzenleme ve denetim yetkisinin tek bir otoritenin yetki ve sorumluluğu altında olmasının finansal hizmetlerin gelişimini hızlandıracağı, etkinliği arttıracağı ve ekonomiye olumlu katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, 7192 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile birlikte ödeme hizmetleri ve ödeme hizmeti sağlayıcıları ile elektronik para kuruluşlarının düzenlenmesi, lisanslanması ve denetlenmesinden sorumlu otorite olarak TCMB belirlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin kurulması karara bağlanmıştır. Kanunun diğer maddeleri ise 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Birliği Direktifi PSD2 ile hayatımıza giren yeni ödeme hizmeti türleri; “ödeme emri başlatma hizmeti”, “ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin sunulması hizmeti” kanunda öne çıkan diğer değişiklikler olarak mevzuata eklenmiştir.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...