Faktoring Sektör Raporu Haziran 2020

2019 yılının ilk yarısı, 2018’in ikinci yarısında başlayan krizin ve 2019 Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimler ile Haziran ayında tekrarlanan İstanbul Belediye Başkalığı seçiminin yarattığı belirsizliklerin ekonomiyi ve sektörü olumsuz etkilediği bir dönem olurken, yılın ikinci yarısı ise TCMB’nin uyguladığı faiz indirimleri sayesinde faktoring sektörüne olan talepte artış yaşanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, 2019 yılında sektörün toplam aktifleri %7,0 oranında büyüyerek 37,0 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ancak, Mart 2020’den itibaren Türkiye’de görülmeye başlayan covid-19 pandemisi nedeniyle tüm reel sektör ve finans kesimi negatif yönde etkilenmiş ve ekonomik aktivite duraklama sürecine girmiştir. Bu nedenle, faktoring firmaları, pandemi boyunca çalıştığı ve riskini bildiği mevcut firmalarla bu süreci yönetmeyi tercih ederek, yeni firma riski almamaya özen göstermektedir. Sonuç olarak, faktoring sektörünün Nisan 2020 itibarıyla net faktoring alacakları 2019 yıl sonuna göre %8,9 civarında küçülmüş ve sektörün aktif büyüklüğü 34,6 milyar TL’ye gerileyerek 2018 yılındaki seviyesine geri dönmüştür.

Faktoring alacaklarının azalması nedeniyle sektörün bankalardan kullanmış olduğu kredileri de 22,7 milyar TL’ye gerilemiş, banka kredisine alternatif olarak kullandığı bono-tahvil ihraçlarının tutarı ise %11,4 artarak 2,0 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde faktoring şirketlerinin muhafazakâr politikaları nedeniyle tahsilatlardan elde ettikleri nakdi de Nisan 2020 itibarıyla 1,2 kat artmıştır.

25.02.2020 tarihinde 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri” Kanunu’nun kuruluş şartlarına ilişkin 5. maddesinde; sadece faktoring şirketleri için asgari ödenmiş sermaye şartı 20 milyon TL’den 50 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Faktoring şirketlerine bu maddeye uyum için 1 yıl süre tanınmış olup, BDDK’ya uygun gördüğü takdirde söz konusu süreyi iki yılı aşmamak şartıyla arttırmaya yetki verilmiştir. Nisan 2020 itibarıyla sektörün ödenmiş sermaye tutarı da %6,3 oranında artarak 3,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ödenmiş sermayedeki bu sınırlı artışın nedeni, söz konusu kanun yürürlüğe girmeden evvel BDDK’nın sektör temsilcilerini konu hakkında bilgilendirmiş olması ve sektörün sermaye artışlarını kademeli olarak 2019 yılından itibaren yapmaya başlamasıdır.

 

Devamı için Raporu İndiriniz....