Faktoring Sektör Raporu Ocak 2022

Aralık 2021 itibarıyla, faktoring sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı 56’dan 54’e gerilemiştir. Çoğunlukla KOBİ’lerin finansmanında aktif rol oynayan faktoring şirketlerinin müşteri adedi Ekim 2021 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 oranında artarak 80.277 adede ulaşmıştır. Bu durum aşılama faaliyetlerinin belirli bir düzeye gelmesinin de katkısıyla normalleşmenin başlaması sonucu faktoring işlemlerine olan talebin artmış olduğunu göstermektedir. Sektörün işlem hacmi Ocak-Eylül 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,7 oranında artış göstermiş olmasına rağmen, FKB çatısı altındaki tüm banka dışı finans kuruluşları içerisinde en düşük işlem hacmi artışına sahip sektör olmuştur. Bunun nedeninin, 29.04.2021 tarihinde vergi usul kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun düzenlemesine geçici bir madde eklenerek, vadesi 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çeklerin ibrazı halinde banka hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla ödenmesi, aksi takdirde karşılıksız kabul edilmeyip 1 Haziran’a ertelenmesi şeklinde yapılan düzenlemenin faktoring şirketlerinin nakit akımlarını olumsuz etkilemesi olduğu görüşündeyiz. Faktoring şirketlerinin kredi kullandırma miktarını belirleyen faktörlerden birinin de çek tahsilatı performansı olması nedeniyle, söz konusu düzenlemenin faktoring şirketlerinin çek tahsilat projeksiyonlarını bozması sonucu büyümelerini de olumsuz yönde etkilediği düşüncesindeyiz.

Net faktoring alacakları Mayıs 2021 itibarıyla 2020 yıl sonuna göre %5,7 küçülmüş olan sektör, Haziran’da açıklanan normalleşme tedbirleri sonrasında Ekim 2021 itibarıyla %7,6 oranında büyümüştür. Artan net faktoring alacakları ile birlikte sektörün toplam varlıkları da %8,8 oranında artış göstermiştir. TBB Risk Merkezi Ekim 2021 verilerine göre, faktoring sektörünün brüt kredilerinin sektörel dağılımına bakıldığında; ilk sırayı %17,3 payla inşaat sektörü almaktadır. İnşaatı, %11,7 payla toptan ve perakende ticaret, %8,2 payla finansal aracılık ve %8,0 payla tekstil ve tekstil ürünleri izlemektedir. Finansal aracılık sektörünün aldığı pay 2020 yıl sonuna göre azalmıştır. Bunun arkasında faktoring şirketlerinin refaktoring işlemlerini yapmayı daha az tercih etmeleri olabilir. İnşaat ve toptan perakende sektörleri ise 2020 yıl sonuna göre paylarını artırmış, tekstil ve tekstil ürünleri sektörünün payı ise benzer seviyede kalmıştır.

 

Devamı için Raporu İndiriniz....