Faktoring Sektörü Şubat 2023

31.12.2022 tarihinde 2022-56 sayılı basın duyurusu ile TCMB’nin yapmış olduğu mevzuat değişikliği nedeniyle, aktif büyüklüğü 1,0 milyar TL ve üzerinde olan faktoring şirketlerinin Türk Lirası cinsinden faktoring alacaklarından, yıllık bileşik faiz oranı Merkez Bankasınca ilan edilen yıllık referans oranının 2,7 katından (güncel referans orana göre %27,84’den) fazla olanlar %90,0 oranında menkul kıymet tesisine tabi hale getirilmiştir. Bu düzenlemenin başlıca nedeni, faktoring şirketlerinden önce menkul kıymet tesisi zorunluluğu getirilen bankaların, menkul kıymet tutmamak adına özellikle ticari kredileri kısmaları yüzünden, halihazırda faktoring işlemi de yapmakta olan bir kısım ticari kredi müşterisinin faktoring işlemlerini de kısıtlamaktır. 2021 yılsonu finansal veriler dikkate alındığında, 54 faktoring şirketi içerisinden dokuz banka faktoringi ve yedi büyük çaplı bağımsız faktoring şirketi TCMB’nin düzenlemesi kapsamına girmektedir. Bu faktoring şirketlerinin aktif büyüklük toplamı sektörün aktif toplamının %80,6’sını oluşturmaktadır. Haziran 2022 itibarıyla da yarıyıl finansallarını açıklamış olan 27 faktoring şirketinden 14’ü bu kapsam içerisinde yer almaktadır.

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde 199,6 milyar TL olan sektörün işlem hacmi, 2022 yılının aynı döneminde bankalara getirilen kısıtlamanın da etkisiyle %102,4 artarak 403,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Artan toplam işlem hacmiyle birlikte, Ocak-Aralık 2022 dönemi sektörün net faktoring alacakları %113,8 artışla 59,5 milyar TL’den 127,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

 

Devamı için Raporu İndiriniz....