Finansal Kiralama Sektörü Ekim 2019

TCMB’nin yatırım eğilimi istatistiklerine göre 2018 yılında yatırım mallarına ilişkin yapılan harcamalar %62,0 artış göstermişken, 2019 yılı öngörülen yatırım malı harcaması %36,1’e gerilemiştir. Bu durum 2019 yılında yatırım ortamının kötüleştiğini göstermektedir. Dolayısıyla, önemli ölçüde yatırım malı harcamalarına bağlı çalışan leasing sektörü likidite daralmasından kaynaklı fonlama sıkıntılarının da eklenmesiyle bu konjonktürden negatif şekilde etkilenmiştir.

2019 Eylül ayı itibarıyla, finansal kiralama sektöründe 23 firma faaliyet göstermektedir. 2019 yılı başlarında Ziraat Leasing’in Ziraat Katılım’a devri nedeniyle sektördeki şirket sayısı azalmıştır. Daha önceki raporumuzda da belirtiğimiz gibi leasing sektöründeki küçülme 2019 yılında da devam etmiştir. Sektörün toplam işlem hacmi 2019 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,5 azalmıştır. Leasing sektörünün 2018 yılında TL bazında büyüyen ancak dolar bazında küçülen işlem hacminin, 2019 yılının ilk altı ayında hem TL hem de dolar bazında küçüldüğü görülmektedir.

İşlem hacmindeki azalma nedeniyle finansal kiralama sektörünün net leasing alacakları ve toplam aktifleri de küçülmeye devam etmiştir. 2019 yılının ilk 7 ayında finansal kiralama sektörünün dolar bazında net finansal kiralama alacakları %21,8, toplam aktifleri %15,5 küçülmüştür. Ancak, 2019 yılının Temmuz ve Eylül aylarında TCMB’nin yapmış olduğu faiz indirimlerinin, özellikle yenileme yatırımlarını artırabileceği düşünüldüğünden, leasing sektörünün 2019 yılının 3. çeyreğinden itibaren bir miktar toparlanma göstereceği kanaatindeyiz.

Kötüleşen yatırım ortamı nedeniyle kredi kullandıramayan finansal kiralama sektörünün nakit ve nakit benzeri varlıkları 2019 yılının ilk 7 ayında da artmaya (%25,3) devam etmiştir. Bu dönemde finansal kiralama sektörü kredi kullandıramadığı için daha az finansmana ihtiyaç duymuş ve 2018 yılının ikinci altı ayında olduğu gibi nakitte kalmayı tercih etmiştir.

 

Devamı için raporu indiriniz...