Finansal Kiralama Sektörü Mayıs 2023

Mayıs 2023 itibarıyla, sektörde 21 finansal kiralama şirketi faaliyet göstermekte olup, Haziran 2022’de bir finansal kiralama şirketi verilen süre içerisinde ödenmiş sermayesini 50 milyon TL’ye yükseltemediği için faaliyet izni iptal edilmiştir. 2022 yılında finansal kiralama sektörü TL bazında işlem hacmini %84,1 oranında artırarak, 67,3 milyar TL’ye ulaştırmıştır. Sektördeki bu büyüme, son 4 dönemdir düşme eğiliminde olan müşteri sayısındaki %2,2’lik azalışa rağmen gerçekleşmiştir. Öte yandan, sözleşme sayıları ise %3,3 oranında artış göstermiştir. Dolar bazında işlem hacmine baktığımızda ise, büyüme sadece %2,0’de kalarak 4,05 milyar USD’a ulaşmıştır. Nitekim reel sektör şirketleri ekonominin olumsuz gitmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler nedenleriyle, yatırım yapmaktan imtina etmiş ve bu durum sektörün dolar bazında işlem hacmine yansımıştır.

FKB’nin yayınladığı 2022 yılı kümüle işlem hacminin mal gruplarına göre dağılımına bakıldığında, iş ve inşaat makineleri (%21,6) ön planda yer almakta olup, ardından karayolu taşıtları (%18,5) gelmektedir. İş ve inşaat makineleri 2021 yılında işlem hacminden daha fazla pay almışken (%23,0), karayolu taşıtları ise 2021 yılındaki payını (%10,8) 2022 yılında arttırmıştır. Ayrıca, yurtdışı kreditörlerin özellikle önem arz ettiği ve yurtiçi leasing şirketlerine kaynak tahsis ettiği yenilebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretim ekipmanları 2021 yılında %5,3’den 2022 yılında %7,0’a yükselmiştir.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...