Finansman Şirketleri Şubat 2022

Konut ve taşıt hariç olarak nihai tüketicilere kredi vermek üzere BDDK’dan 30.09.2021 tarihinde faaliyet izni alan yeni bir finansman şirketinin kurulmasıyla birlikte, Ocak 2022 itibarıyla sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 16’ya yükselmiştir. Söz konusu şirketlerden yedisi captive diye tabir edilmekte olup, kendi grup firmalarının taşıtlarını finanse etmektedir. FKB’nin Eylül 2021 verilerine göre, ticari ve bireysel taşıt kredilerinin sektörün net finansman alacakları içindeki payı 2020 yıl sonu verilerine kıyasla %2,0 artarak %90,7’a ulaşırken, taşıt ve konut hariç kredilerin oranı ise %9,3’e gerilemiştir. Taşıt ve konut hariç krediler; beyaz eşya, elektronik, züccaciye vb. ürünlerin alımı için finansman şirketlerinin kullandırmış olduğu kredilerdir. Konut kredisi de kullandıran finansman şirketleri olmakla birlikte, sektördeki payları binde 7,5 gibi oldukça düşük bir orandadır.

Ocak-Eylül 2021 dönemi itibarıyla FKB verilerini göz önüne aldığımızda, finansman şirketlerinin işlem hacmi %86,6 oranında artarak, banka dışı finans sektörleri içerisinde VYŞ sektöründen sonra en yüksek artışa imza atmıştır. Sektörde taşıt kredilerinin ağırlığının yüksek olması nedeniyle, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ocak-Eylül 2021 verilerine göz attığımızda, otomobil satışları %11,9 artarak 434.800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %17,5 artarak 123.345 adede yükselmiştir. Bu nedenle, işlem hacmindeki artışın taşıt kredilerinden kaynaklandığını ifade edebiliriz. Otomobil ve hafif ticari araca olan talep artışı neticesinde hem finansman şirketlerinin hem de bankaların verdiği toplam taşıt kredi stokunda da artış gerçekleşmiştir. ODD’nin TCMB’ye dayandırdığı bilgiye göre, Eylül 2021’de toplam taşıt kredi stoku %76,0 oranında artarak 92,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tüm bu gelişmelerin arkasında, pandemiyle birlikte tüketicilerin toplu taşıma yerine bireysel araçlarını tercih etmesi yatmaktadır. Kasım 2021’de ise bireysel tüketiciden ziyade ticari işletmelerin taşıt talebi ön plana çıkmıştır.

 

 

Devamı için Raporu İndiriniz...