Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Haziran 2021

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sektörü, 2020 yılında halka açık 33 şirket ile faaliyet göstermiştir. Mayıs 2021 döneminde Ziraat GYO’nun halka arz olmasıyla birlikte bu sayı 34’e çıkmıştır. Sektörde halka açık olan şirket sayısı 2011 yılında 21 iken 2014 yılında 31’e yükselmiş, ancak devamındaki ekonomik konjonktürün etkisiyle yeni katılımcı sınırlı olmuştur. GYO sektörü, diğer birçok sektör gibi 2020 yılında pandemi koşullarından olumsuz etkilenmiştir. Alışveriş merkezlerinin kapatılması, ofis ortamından uzaktan çalışma sistemine geçilmesi, otel işletmeciliği tarafında hizmetin durması bu alanlarda yatırımları olan GYO’ları olumsuz etkilemiştir. Özellikle portföyünde bu üç alandan birinde yoğunlaşma yaşayan şirketler için gelir kayıpları söz konusu olmuştur. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren, aşılama hızına bağlı olarak ve normalleşme ile birlikte GYO’ların kayıplarının bir kısmının telafi edebilmesi beklenmektedir. Pandeminin başladığı Mart 2020 itibarıyla genel olarak Borsada, özelde ise GYO endeksinde ciddi düşüşler yaşamasından sonra kademeli olarak GYO endeksi artmaya başlamıştır. GYO endeksi 2020 yılında bir önceki yıla göre %60 getiri sağlamış ve 405 puandan 647 puana yükselmiştir. Şubat 2021 döneminde ise 766 puana yükselen GYO endeksi 26 Mayıs itibarıyla geri çekilerek 540’lı seviyelere düşmüştür. Sektörün borsada derinliğinin ve işlem hacminin artmasının sektör açısından önemli olduğu düşünülmekle birlikte, ekonomik ortamın bu amaca uygun ve destekleyici olması gerekmektedir.

Sektörün 2020 yıl sonu itibarıyla konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 94,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Enflasyonist ortamda varlıkların yeniden değerlenmesi de söz konusu büyümede önemi rol oynamaktadır. Enflasyonu %76 arttığı 2015-2020 döneminde sektör aktifleri %80,8 artmıştır. Sektörün piyasa değeri ise 2020 yılında %69,1 artarak 55,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Özellikle 2018 yılında yaşanan krizin etkisiyle gerileyen sektörün piyasa değerinin artması olumlu bir gelişmedir. Hali hazırda iskontolu işlem gören - ki bazı şirketlerde çok ciddi iskontolar mevcuttur- sektörün piyasa değerinin gerçek değerine yaklaşması önemlidir.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...