Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Nisan 2020

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) sektörü, 2018’in ikinci yarısı ve 2019’un ilk yarısında yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden ciddi anlamda etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Bu çerçevede, yüksek faiz ve dalgalı kur hareketleri sonucu ortaya çıkan, enflasyon artışı ve talep daralması nedeniyle sektör potansiyelinin altında faaliyet göstermiştir. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan faiz indirimleri sektörün az da olsa hareketlenmesine katkı sağlamıştır. Bunun sonucu,  GYO’ların temel sorunu olan uygun maliyetli kaynak bulunması ve yeterli talebin sağlanması açısından 2020 yılı başında olumlu bir hava oluşmuş ve ertelenmiş olan yatırımların özellikle Aralık 2019 döneminden itibaren gerçekleştirilmeye başlaması bu olumlu beklentide etkili olmuştur.  Aralık 2019 döneminde gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmede KDV ve tapu harcı teşviklerinin de önemli bir etkisi olmuştur.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde 30.390 olan GYO endeksi performansı, yıl sonuna gelindiğinde %33,0 artarak 40.481’e yükselmiştir. Söz konusu dönemde faizlerdeki düşüş ve gayrimenkul satışlarındaki artışa paralel olarak GYO sektörünün yatırımcısına kısa vadede ciddi getiri sağlaması, sektörün potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Yasal olarak temettü dağıtma zorunluluğu bulunmayan sektörde 2019 yılında sadece 11 şirket 821,8 milyon TL'lik temettü dağıtmıştır. Dikkat çeken bir diğer husus ise; 2011-2019 döneminde toplamda 5,4 milyar TL temettü dağıtılmış olup, bu temettü miktarının %42,6’sı sadece Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilmiştir. Sektör hisselerinin iyi performans göstermesinde; şirketlerin doğru projelere yatırım yapması, nakit akışının iyi yönetilmesi başta olmak üzere finansal performansını koruması ve temettü politikasının süreklilik arz etmesi etkili olmaktadır. Ancak, sektörde temettü verimliliği olan belli başlı GYO’ların bulunması ve halka açıklık oranının %53 olmasına karşın fiili dolaşımın %36 seviyesinde kalması piyasanın derinleşmesinin önüne geçmektedir. Yabancı yatırımcının GYO sektörüne olan ilgisi 2019 yılında da azalmış ve nette 82,4 milyon dolarlık satış yapmışlardır. Böylelikle sektörün halka açık kısmında yabancıların payı %22’ye gerilemiştir (2018; %31).

2018 yılında %27,9 gerileyen sektörün piyasa değeri 2019 yılında TL bazında %8,6 artarak 32,7 milyon TL’ye yükselmiştir. Sektörün dolar bazında piyasa değeri ise kur kaynaklı yaşanan 2018 yılı daralmasından sonra 2019 yılında %48,6 artarak 5,5 milyar dolara yükselmiştir.

 

Devamı için raporu inidiriniz.