İlaç Sektörü Mayıs 2020

Küresel çapta yaşanmakta olan ve tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını, yaşanan bu süreç içerisinde hemen hemen her sektörü olduğu gibi ilaç sektörünü de birçok yönden etkilemektedir. Bu süreçte en önemli sektörlerden biri olarak ön plana çıkan ilaç endüstrisi, salgının kontrol altına alınması ve bu virüsün insan vücudunda yarattığı hasarların tedavisi için bazı ilaçların üretimlerini arttırmakla birlikte, virüsün tedavisi için ilaç ve korunma amacıyla aşı araştırma çalışmalarına yoğun bir biçimde devam etmektedir. Daha önce örneğini yaşamadığımız bu küresel salgın döneminde meydana gelen bir takım olumsuz gelişmeler, sektörün 2020 yılındaki gelişimini öngörülmesi güç bir konuma getirmiştir

Türkiye İlaç Sektörünün toplam cirosu 2018 yılındaki %26,1 artışın ardından 2019 yılında %31,7 büyümüş ve 40,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu büyümede ilaç fiyatlarını belirleyen Euro kurunun %26,4 oranında arttırılarak 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren 3,40 TL olarak uygulanmasının yanı sıra, satılan kutu hacmindeki artış da etkili olmuştur. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) verilerine göre ülkemizdeki ilaç satışları hacimsel olarak %3,0 büyümüş ve 2,37 milyar kutuya yükselmiştir.

Ülkemizde ilaç fiyatlarının belirlenmesinde uygulanan Euro kuru 18 Şubat 2020 tarihinde %12,1 arttırılarak 3,82 TL olarak belirlenmiştir. Bunun sonucunda kutu hacminde bir değişiklik olmaması halinde sektör satışlarının 2020 yılında asgari olarak %12,1 büyüyerek 45,6 milyar TL’ye yükselmesi beklenmektedir. Ancak Covid-19 salgını sürecinde bir takım tedavi grubuna yönelik ilaçların talebi artarken, hastanelerdeki muayene süreçlerinin yavaşlaması sonrasında yeni hastalık tanılarının ve yazılan yeni reçetelerin yavaşlaması sonucunda 2020 yılı genelinde satılan kutu hacminde de düşüş yaşanacağı öngörülmektedir.

Üretici fiyatlarına göre 2019 yılında 40,7 milyar TL olarak gerçekleşen satışların 27,0 milyar TL’sini referans ilaçlar, 13,7 milyar TL’sini ise eşdeğer ilaçlar oluşturmuştur. Böylece referans ilaçların cirosunda %28,6, eşdeğer ilaçların satış hasılatında ise %38,3 büyüme gerçekleşmiştir. Kutu hacminde ise eşdeğer ilaçlar %5,1 artışla 1,44 milyar kutuya yükselirken, referans ilaçlarda %1,1 daralma yaşanmış ve satılan kutu hacmi 920 milyon kutuya düşmüştür. Referans ilaçlar sektör cirosunun %66,2’sini oluştururken satılan kutu hacmindeki payı %39,0’dur.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...