İnşaat Sektörü Ağustos 2021

Ülke ekonomisindeki olumsuz gelişmeler ve sektörün yapısal sorunları nedeniyle önceki iki yılda küçülen Türkiye İnşaat Sektörü, Covid-19 salgınının önemli ölçüde etkilediği 2020 yılında da %3,5 daralmıştır. Salgının olumsuz etkilerine rağmen yıl genelinde sanayi üretimi %2,2, gayrimenkul sektörü %2,6 ve Türkiye Ekonomisi %1,8 büyüme gerçekleştirmiştir. İnşaat sektörüne yönelik olarak 2020 yılında uygulanan destekler ve genişleyici para politikası sonucu negatif düzeyde seyreden reel faiz oranları sektördeki daralmayı sınırlandırmış olsa da, üç dönem üst üste gerçekleşen bu daralma salgının getirdiği olumsuzlukların yanında sektörün yapısal sorunlarının büyüklüğüne de işaret etmektedir.

Düşük seviyedeki talep ve mali sorunlar nedeniyle 2020 yılının ilk çeyreğine küçülmeyle başlayan inşaat sektörü, Covid-19 salgının etkileriyle ikinci çeyrekte de küçülmeye devam etmiştir. Ancak yılın üçüncü çeyreğinde sektöre verilen destekler ve düşük faiz oranlarının etkisiyle %4,7 büyüme sağlayan sektör, salgındaki ikinci dalga ve yükselen faiz oranları sonucunda yılın son çeyreğinde %12,5 küçülmüştür. Yıl genelinde yapılan inşaat harcamaları cari fiyatlar üzerinde %8,1 artarak 628,2 milyar TL’ye yükselmesine karşın, enflasyondan arındırıldığında reel olarak %13,6 küçüldüğü görülmektedir. Sektörün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki payı %6,5’den %6,2’ye gerilemiştir.

Devlet tarafından sağlanan desteklerle birlikte salgının ilk dalgası sırasında uygulanan genişleyici para politikası, 2020 yılında sektörün konut tarafında talebin canlı kalmasını sağlamıştır. Toplam konut satışları %11,2 büyürken ipotekli satışlar %72,4 yükselmiş, konut kredilerinin toplam hacmi ise %39,8 artışla 278,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ancak satışlardaki büyüme ağırlıklı olarak ikinci el konutlarda yaşanmış olup, yeni konutların satışlarında %8,2 daralma gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonucunda yabancılara satılan konutlarda da %10,3 düşüş yaşanmıştır. Alınan konut yapı ruhsatları m2 bazında %69,9 artarken, yeni konut yapı izinleri %17,6 daralmıştır. Bu durum, sektördeki mevcut konut stokunun gereğinden yüksek seviyede olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar ülkemizin yıllık konut ihtiyacının 800 bin adet olduğunu belirtirken, 2020 yılı sonu toplam konut stoku yaklaşık 1,5 milyon adettir. Buna rağmen sektörün yeni konut arzı halen yeni konut satışlarının üzerindedir. Bu durumun sektörün en önemli yapısal sorunlarından biri olduğu düşünülmektedir.

 

Devamı için Raporunu İndiriniz...