İnşaat Sektörü Ekim 2022

Ülke ekonomisindeki olumsuz gelişmeler ve sektörün yapısal sorunların yanı sıra, 2020 yılından itibaren Covid-19 salgının da olumsuz etkilerini hisseden Türkiye İnşaat sektörü önceki üç dönemde olduğu gibi 2021 yılında da küçülmüştür. Sektör 2021 yılının ilk çeyreğinde %3,2, ikinci çeyreğinde %3,8 büyüme gerçekleştirmiş olsa da, yılın ikinci yarısında artan ekonomideki enflasyonist baskılar sonucunda üçüncü çeyrekte %5,9, son çeyrekte %3,9 küçülmüş ve 2021 genelinde %0,9 daralmıştır. Bununla birlikte 2021 yılında, Türkiye ekonomisinin %11,0,  Gayrimenkul sektörünün 3,5 büyüdüğü göz önüne alındığında İnşaat sektöründe yaşanan küçülme, sektörün yapısal sorunlarının ekonomik dalgalanmalar karşısındaki kırılganlığını ortaya koymuştur. Bunun yansıması 2022 yılının ilk iki çeyreğinde de görülmüş, Türkiye ekonomisi çeyrek bazında sırasıyla %7,5 ve %7,6 büyürken, sektördeki küçülme %7,7 ve %10,9 olarak devam etmiştir.

Sektörde 2021 yılında yaşanan küçülmeye rağmen yıl genelinde cari fiyatlarla yapılan inşaat harcamamaları %39,5 artarak 874,8 milyon TL’ye yükselmiştir. Üretici fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan önemli artışların maliyetleri oldukça arttırdığı 2021 yılında, inşaat harcamaları tüketici enflasyonundan arındırıldığında büyümesinin reel olarak %2,5 ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Ayrıca, inşaat harcamalarının toplam sabit sermaye yatırımları içinden aldığı pay 2021 yılında %45,4’den %43,4’e gerilemiştir. Sektörün GSYH’dan aldığı pay 2018 yılından itibaren başlayan düşüşünü sürdürmüş ve 2021 yılında %6,0’dan %5,4’e düşmüştür. Maliyet artışları 2022 yılında da yükselerek devam etmiş ve toplam inşaat harcamaları ilk çeyrekte %71,7 artışla 284,1 milyar TL’ye, ikinci çeyrekte ise %112,1 artışla 441,2 milyar TL’ye yükselmiştir. İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Temmuz ayında da yükselişini sürdürmüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %114,7 artmıştır. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %126,5, işçilik endeksi %83,9 yükselmiştir. Sektörün GSYH’dan aldığı pay da gerilemeye devam etmiş, ilk çeyrekte %4,4’e ikinci çeyrekte ise %4,1’e düşmüştür.

Devlet tarafından sağlanan desteklerin etkisiyle Covid-19 salgınına rağmen toplam satışlarını 2020 yılında %11,2 büyüten sektörün konut tarafı, 2021 yılında satışlarda %0,5 azalma yaşamıştır. Konut satışlarına sağlanan desteğin azaltılması yanı sıra, yüksek faiz oranları da özellikle yılın ilk yarısında satışların düşük seviyede kalmasına neden olmuştur.

 

Devamı için Full Raporu İndiriniz....