NPL Gelişmeler Aralık 2022

Ekonomideki olumsuz gidişat nedeniyle, Eylül 2022 itibarıyla, TGA düzeyleri hala Türk Bankacılık Sisteminin önemli sorunlarından olmaya devam etmektedir. Bankacılık sektöründeki yakın izlemedeki krediler, Aralık 2021 ve Eylül 2022 arasındaki dokuz aylık dönemde %15,0 artış göstermiştir. Ekonomideki dengesizlikler giderilene kadar bu artışın devam etmesi beklenmektedir.

Bu raporda TGA’lar konusunda BDDK ve TBB Risk Merkezi’nin verilerini kullanmaktayız. Ancak her iki kurum arasında rakamlar farklılık göstermektedir. TBB Risk Merkezi’nden edindiğimiz bilgiye göre bu farklılığın nedeni, TBB Risk Merkezinin verilerine, gerçek/tüzel kişi bazında bildirimi yapılmayan ve tasfiye olunacak kredilerde 20,0 TL altı değere sahip olan kredi hesaplarının dahil olmaması, bununla birlikte kredi hesaplarının faiz reeskontu ve faiz tahakkukunun ise ana para tutarlarına dahil edilmemesidir. Ayrıca, faaliyet izni iptal edilmiş bankalar, müşterilerinin kredi ve alacaklarını tasfiye edilinceye kadar TBB Risk Merkezi'ne bildirmeye devam ettiklerinden rapor kapsamına dahil edilmektedir. Bu nedenle, yorumlarımızda hangi kurumun rakamlarının dikkate alındığı açıklanmaktadır.

TGA’ların Artış Seyri

Hem BDDK hem Risk Merkezi verilerinde, nominal olarak TGA’ların artışında kırılma noktası erken seçim kararının alındığı Nisan 2018'de meydana gelmiştir. Daha sonra, artış trendinin ivme kazanması döviz kurlarının zirve yaptığı Ağustos 2018’de başlamıştır. Bu tarihten itibaren artış trendi istikrarlı bir şekilde Haziran 2020’ye kadar devam etmiştir. Hükümetin yasal düzenlemelerle almış olduğu önlemler nedeniyle, Haziran 2020 ve Aralık 2021 arasında ise bankacılık sektörünün nominal TGA tutarları BDDK verilerine göre 150 milyar TL civarında, Risk Merkezi verilerine göre de ortalama 167,5 milyar TL seviyesinde tutunmuştur.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...