NPL Gelişmeler Eylül 2021

2018 yılından itibaren kredi kalitesindeki bozulma yaygın bir şekilde yeniden yapılandırma ve aynı zamanda TGA tanımındaki değişiklikler sonucunda, Tahsili Gecikmiş Alacak (TGA) oranlarına yansımamıştır.

Haziran 2021 itibariyle TGA düzeyleri hala Türk Bankacılık Sisteminin önemli sorunlarından olmaya devam ediyor. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının gözüktüğü Mart 2020’den bu yana bankacılık sektöründeki yakın izlemedeki krediler %35,9 artış göstermiştir. Bu artışın bir süre daha devam etmesi beklenebilir.

TGA’lar konusunda BDDK ve Risk Merkezinin verilerini kullanıyoruz. Ancak her iki kurum arasında rakamlar farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle yorumlarımızda hangi kurumun rakamlarının dikkate alındığı açıklanmaktadır.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...