Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası

Sermaye piyasası özel sektör borçlanma araçları (ÖSBA), bankalar, banka dışı finansal kuruluşlar ve reel sektör açısından bir alternatif finansman kaynağıdır. ÖSBA piyasasının gelişmesi, finansman kaynaklarının ve piyasaların finansal derinliğinin artması açısından önemlidir. ÖSBA piyasasını reel sektörden daha çok finans kuruluşları aktif olarak kullanmaktadır. Yıllardır Türkiye’de reel sektörün borçlanma aracı ihraçları sınırlı kalmıştır. Çünkü Türkiye’de şirketler genellikle finansman ihtiyacını iç kaynaklar ve banka kredileri ile karşılamaktadır. Ancak bu durum sermaye maliyetlerini arttırmakta ve finansman aracı çeşitliliği yaratmanın önüne geçmektedir. Özel sektör borçlanma araçları piyasasının 2015-2020 yılları arasındaki gelişimine bakıldığında, yıllık ihraç tutarının 2020 yılına kadar düzenli artış gösterdiği, 2020 yılında ise ilk defa düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu durum koronavirüsün getirdiği belirsizlik ortamının yarattığı genel bir daralma, özellikle bu süreçte uygulanan koruma ve teşvik paketlerinin ve yeniden yapılandırmaların yol açtığı talep düşüşünden kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin toplam finansal yatırım tutarları içerisinde ÖSBA varlıklarının payı 2018 ve 2019 yıllarında %2,4 iken 2020 yılında %2,0’ye, 2021 yılının ilk 8 ayında ise %1,6’ya gerilemiştir.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...