Özel Sektör Tahvil Piyasası

Derecelendirme Faaliyetleri

I.Derecelendirme şirketlerinin tanımı
II.Türkiye’de faaliyette Bulunan Derecelendirme Şirketleri
III.Türkiye’de derecelendirmenin kullanım alanları
IV.Dünya genelinde derecelendirmenin kullanım alanları
V.Gelişmişsermaye piyasalarında derecelendirmenin önemi