ŞİRKET DEĞERLENDİRME (SKORİNG) RAPORU

Kredi Değerliliğinin Ölçümünde Bir Kaynak

Şirket değerlendirme (skoring) raporu bir ticari kuruluşun kredi değerliliği hakkında bir bilgi kaynağıdır. Risk yönetimine önem veren şirketler, çalıştıkları şirketlerin finansal bilgilerini izleyerek ne tür riskler taşıdıklarını değerlendirirler ve buna göre çalışmalarını yönlendirirler.

 

Şirket değerlendirme (skoring) raporu, acenteleriniz, bayileriniz, tedarikçileriniz ve her türlü ticari işlemleriniz olan firmaların ticari faaliyetleri ve finansal gücü hakkında güncel bilgiler temin ederek operasyonel kararlarınızda yardımcı olur. Aynı zamanda kendi değerlendirmelerinizi tarafsız bir kuruluşun bakış açısı ile karşılaştırmanıza imkân sağlar.

 

Skoring: Risk Derecesi, Vade/Limit, Müşteri Kalitesi

Skoringin kullanım alanları;

  • Portföyünüzdeki müşterilerinizin risklerini ölçümleyerek risk derecelerinin belirlenmesi
  • Risk derecelerine göre, müşterilerinize değişik vade / limit politikaları uygulanması
  • Sorunlu müşteri oranınızın en düşük düzeye indirilmesi

 

Rapor İçeriği

Şirket Değerlendirme Raporunda bulunan bilgiler:

 

Şirket Bilgileri                                        Değerlendirme                                         Faaliyet Bilgileri     

-Şirket Unvanı                                         -Finansal Gücü                                            -Faaliyet Konusu

-İletişim Bilgileri                                      -TurkRating Skoru                                     -Sunulan Hizmet ve Ürünler

-Kuruluş Bilgileri                                     -Risk Grubu                                                 -İthalat/İhracat Hacmi

-Yasal Şekli                                               -Finansal Görünüm                                   -Ödeme Koşulları ve Alışkanlıkları

-Ticaret Sicil No

-Vergi Dairesi/No

-Çalışan Sayısı

 

Ortaklık Yapısı ve Yönetim                 Bankalar                                                   Kurumsal Yapı

-Ortaklık Yapısı                                          -Limit/Risk/Teminat Yapısı                    -İştirakler/Bağlı Ortaklıklar

-Yönetim Kurulu                                        -Karşılıksız Çek/Senet Durumu           -Tedarikçiler

-Üst Yönetim                                                                                                                -İlişkili Şirketler

  (isim/görev/deneyim)                                                                                                -Şube/Acenteler

 

Şirket Profili                                             Adli Süreçler                                          Finansal Bilgiler

-Şirket Özgeçmişi                                      -Tespit Edilen Davalar                           -Finansal Tablolar

-Önemli Değişiklikler                                                                                                  -Karşılaştırmalı Finansallar

                                                                                                                                       -Yıllar itibariyle Rasyolar

                                                                                                                                       -Sektör Rasyoları

 

Örnek Rapor