Varlık Yönetim Sektörü Mayıs 2021

Varlık Yönetim Sektörü, 2020 yılında birçok faktörden etkilenerek, önceki yıllara göre durağan bir dönem geçirmiştir. Söz konusu faktörlerin başında Covid-19 salgını gelmektedir. Sektör, yapısı ve işleyişi gereği pandemiden doğrudan değil dolaylı olarak etkilenmiştir. Sektör 2020 yılında bankacılık sektöründeki sorunlu alacak stokunun artması nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi hareketli bir dönem beklemekteydi. Ancak pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalar, ekonomik aktivitedeki gerileme, risk algısının bozulması vb. etkiler nedeniyle bankacılık sektörünün ciddi şekilde etkilenmesi sonucu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2020 yılı Mart ayında, kredilerin yakın izleme ve tahsili gecikmiş olarak sınıflandırma sürelerini uzatan bir düzenleme yapmıştır. Böylelikle bankacılık sektörünün sorunlu alacakları gerektiği gibi sınıflandırılmadığı için, tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) da olması gerekenden daha az olarak kayıtlara geçmiştir. Bu durum; bankaların aktif rasyosu üzerindeki bozulmayı sınırlamış, TGA satışı yapma baskısını azaltmış ve ekonomik belirsizliğin de etkisiyle bankacılık sektörünün bekle gör stratejisine geçmesine sebep olmuştur.

2020 yılında VYŞ sektörüne 1 milyar TL’den az bir TGA satışı gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar sektörün potansiyelinin oldukça gerisinde olup, uzun yıllardır bu kadar düşük tutarda satış söz konusu olmamıştır. Sektör şirketleri TGA satışının çok kısıtlı olduğu 2020 yılında hem pandemi koşullarına göre organizasyonlarını uyarlamaya hem de tahsilatlara yönelik beklenen düşüşün etkisini azaltmaya yoğunlaşmışlardır. Mayıs 2021 itibarıyla sektörde 19 tane şirket faaliyet göstermekle birlikte, iki şirketin hâkimiyeti devam etmektedir.

 

Devamı için Raporunu İndiriniz....