Çimento Sektörü Ocak 2022

Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Türkiye Çimento Sektörü, yaklaşık üç yıl kesintisiz büyümüş, sonrasında 2018 yılı Ağustos ayından itibaren Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında düşüş eğilimine girmiştir. İnşaat işlerindeki yavaşlama çimento tüketiminde daralmaya neden olmuş ve 2017 yılında 80,5 milyon ton olan çimento üretimi 2019 yılında 57,0 milyon tona kadar gerilemiştir. Sektör, 2020 yılından itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen toparlanmaya başlamış, 2020 yılında üretimini 72,3 milyon tona yükseltmiştir. Sektör üretimindeki artış 2021 yılının ilk üççeyreği genelinde de devam etmiş ve ekim ayı sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 artışla 64,9 milyon tona ulaşmıştır.

Konut talebindeki düşük seviye ve altyapı projelerinde meydana gelen yavaşlama nedeniyle sektörün iç pazara yaptığı satışlar 2020 yılına durgunluk ile başlarken, mart ayından itibaren yaygınlaşan salgın sonucu uygulanan kısıtlamalar, ülke içi satışların düşmesine yol açmıştır. Ancak, inşaat sektörüne yönelik uygulanan destek ve teşviklerin yanı sıra, genişleyici para politikası sonucunda oldukça düşük seviyelere gerileyen faiz oranları, inşaat sektörünün canlanmasını, buna bağlı olarak haziran ayından itibaren iç piyasadaki çimento satışlarının artmasını sağlamıştır. İç pazardaki talep artışı yılsonunda kadar devam etmiş ve sektörün iç piyasa satışları 2020 yılı sonunda %22,6 büyümeyle 55,6 tona yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kasım 2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçirdiği sıkılaştırıcı para politikası ve buna bağlı olarak yükselen faiz oranlarına rağmen, devam eden projelerin yarattığı talebe bağlı olarak iç piyasaya yönelik satışlardaki artış 2021 yılı temmuz ayına kadar devam etmiştir.

 

Devamı için Raporu İndiriniz....