Doğalgaz Dağıtım Sektörü Temmuz 2021

Doğalgaz dağıtım sektörü 2003 yılından itibaren yaşadığı dönüşümü istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Sektör oldukça kapsamlı düzenlemeler ve etkili denetim ile birlikte yakalamış olduğu ivmeyi devam ettirmektedir. 2020 yıl sonu itibarıyla 81 il ve 589 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağlanmıştır. Dağıtım şirketlerinin genişleme yatırımları, finansman maliyetlerine bağlı olarak yıllar itibarıyla değişkenlik gösterebilmektedir. Her ne kadar yeni yatırımlar yıllar itibarıyla değişkenlik gösterse bile şirketler, EPDK tarafından belirlenmiş olan programlar kapsamında faaliyet göstermektedir. Doğalgazın konutlarda sağladığı konfor, diğer kaynaklara göre uygun fiyatlı olması ve daha az hava kirliliğine sebep olması talebi arttırmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla 72 adet dağıtım bölgesi bulunmaktadır. Her dağıtım şirketinin kendi bölgesinde monopol olduğu yapı devam etmekte olup, sektörde üç grubun hakimiyeti devam etmektedir.

Sektörün toplam şebeke uzunluğu 2016 yılında 119 bin km iken 2020 yıl sonu itibarıyla 157 bin km’ye ulaşmıştır. Her yıl yeni bölgelere alt yapı şebekesi kurulmasıyla toplam şebeke uzunluğu 2016-2020 döneminde %31,9 artmıştır. 2020 yılındaki şebeke uzunluğu büyümesi önceki yıllar performansının kısmen gerisinde kalarak %6,5 olmuştur.  Gaz dağıtım şirketleri 2020 yılında 400 milyon TL’si genişleme çalışmaları için olmak üzere 1,2 milyar TL’lik yatırım yapmış ve 39 yeni yerleşim yerine doğalgaz arzı gerçekleştirmiştir. Toplamda 67,9 milyon kişiye ulaşılan sektörde 54,8 milyon aktif kullanıcı bulunmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla doğalgaz abonesi sayısı bir milyon artarak 17,5 milyon adede yükselmiştir.

Gaz dağıtım şirketleri, ekonomik konjonktür ve iklim koşullarına göre değişen gaz tüketim miktarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 2016-2020 döneminde ortalama 48,3 milyar metreküp gaz tüketimi olmuştur. 2018 ve 2019 yılında toplamda %16,6 düşen gaz tüketimi 2020 yılında %6,7 artarak 47,9 milyar metreküp olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu keskin düşüşte, 2018 yılında gaz ile elektrik üreten çevrim santrallerinin kullandığı gazın sübvanse edilmemeye başlanması etkili olmuştur. Oldukça yüksek hacimlerde gaz tüketen bu santrallerin kapasite kullanımını azaltması, ciro ve nakit akışı olarak gaz dağıtım şirketlerini olumsuz etkilemiştir. Ancak, gaz dağıtımda kademe farkından dolayı, yüksek gaz tüketiminde düşük sistem kullanım bedelleri söz konusudur.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...