Elektrik Üretim Sektörü Ocak 2023

Türkiye elektrik sektörü, ekonomik aktiviteye paralel olarak, geçmiş performansına göre stabil bir dönem geçirmektedir. Ekim 2022 itibarıyla ülkenin toplam kurulu gücü 2021 yıl sonuna göre %3,5 artarak 103.276 MW’a yükselmiştir. Ortalama kurulu güç artışı 2011-2021 döneminde %6,6 olup, 2018 yılından beri bu performansın gerisinde kalınmıştır. Yeni kurulu güç artışı yavaşlamasının ardındaki sebepler; olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle talebin çok canlı olmaması, YEKDEM mekanizmasının son buluyor olması, artan santral kurulum maliyetleridir. Kaynaklara göre kurulu güç dağılımına bakıldığında, Ekim 2022 itibarıyla doğalgaz çevrim santrallerinin %24,5, barajlı üretimin ise %22,5 pay aldığı görülmekte olup, önceki yıla göre önemli bir değişim söz konusu değildir. Son dönemlerde artan yeni yatırımlarla güneş, rüzgâr ve jeotermal santrallerin toplam kurulu güç içerisindeki payı Ekim 2022 itibarıyla %21,4’e ulaşmıştır. Bu artışta; Ocak 2020 ile Haziran 2022 dönemi arasında devreye alınan kurulu gücün %89’unun yenilenebilir kaynaklardan meydana gelmesi etkili olmuştur. Hali hazırda devam eden Yusufeli Barajı ve HES ile Akkuyu nükleer güç santralinin ilk ünitesinin devreye alınmasıyla, yakın zamanda 1.758 MW’lık bir kurulu güç artışı sağlaması beklenmektedir.  Özellikle Nisan 2022 itibarıyla gerileyen elektrik talebi dikkate alındığında, genel olarak kurulu güç artışının sınırlı hale geleceğini beklemekteyiz. Kurulu güç içerisinde son yılda değişen bir başka dinamik ise Kamu payının Ekim 2022 döneminde yeni sınıflandırmayla %32’ye yükselmesidir (Eylül 2021; %25). Diğer taraftan, yeni kurulan düşük kapasiteli solar santrallerin etkisiyle, lisanssız santrallerin payı toplam kurulu güç içerisinde %8’e ulaşmıştır.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...