Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Temmuz 2021

Elektronik para ve ödeme kuruluşları sektöründe 2020 yıl sonunda 34 ödeme ve 21 elektronik para kuruluşu yer alırken, Haziran 2021 itibarıyla, 31 ödeme ve 26 elektronik para olacak şekilde 57 aktif kuruluş faaliyet göstermektedir. 6493 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının düzenlenmesi, lisanslanması ve denetlenmesi yetkisi 01.01.2020 tarihi itibarıyla TCMB’ye verilmiştir. 2020 yılında TCMB, bu kuruluşların 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uyup uymadıklarına ilişkin denetimlere başlamış ve 19 kuruluşu incelemiştir. 28 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB)’nin kuruluşuna ilişkin karar, TCMB’nin önerisine istinaden Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Birliğe üyelik başvuruları alınmış, 17.09.2020 tarihinde ilk Genel Kurul Toplantısı TCMB tarafından gerçekleştirilmiş ve Birliğin organları oluşturulmuştur. Yeni lisans alacak kuruluşların lisans alımından sonra en geç 1 ay içerisinde TÖDEB’e üye olması zorunludur.

TÖDEB kurulduğu andan itibaren sektöre hızla katkı sunmaya başlamıştır. Bu kapsamda; “Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”, “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Mesleki Etik İlkeler”, “Disiplin Yönetmeliği”, “Meslek ve Diğer Komiteler Kuruluş ve Çalışmaları ile İlgili Usul ve Esasları” ve “Genel Sekreter ve Personel Atama ve İşe Alım Yönetmeliği” hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş ve düzenleme taslakları 19 Kasım 2020’de TCMB ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede, 2021 yılında sektörün önünü açacak ve daha iyi düzenlenmesini sağlayacak mevzuat yapısının tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca, TÖDEB’in basında çıkan açıklamalara göre önceliklerinden biri de sektördeki kadın çalışan ve yönetici sayısını artırmaktır. Bu tür çalışmaların, üye kuruluşların sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim anlayışlarını da geliştirmesi beklenmektedir.

Koronavirüs salgınından kaynaklı kısıtlamaların yeni müşteri edinimini zorlaştırması nedeniyle, finans sektöründe dijital onboarding önem kazanmıştır. Bu mekanizmanın ödeme ve elektronik para sektöründe de uygulanabilmesi için 6493 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun kapsamında sunulan finansal hizmetlere ilişkin sözleşme ilişkilerinin yazılı şeklin yanında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla da kurulabilmesinin hukuki zemini oluşturulmuştur. Dijital onboardingin ikincil düzenlemelere eklenmesi hususunda TCMB’nin çalışmaları devam etmektedir.

 

Devamı için Full Raporu İndiriniz....