Faktoring Sektör Raporu Haziran 2021

2020’de faktoring sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı 55’e gerilemiştir. Mayıs 2021 itibarıyla ise yeni bir şirketin katılımıyla 56 şirkete çıkmıştır. Faktoring şirketleri, reel sektörün finansmanında aktif rol oynamaktadır. Bu bağlamda, faktoring sektörünün büyümesi reel ekonominin gidişatı ile paralellik arz etmektedir. Özellikle Mart 2020’den itibaren ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüs nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler faktoring sektörünün faaliyet ortamını da negatif yönde etkilemiştir. Ancak, 2020 yılının son çeyreğinde finansal sıkılaşma nedeniyle bankaların kredi verme iştahı azalınca, faktoring sektörünün kullandırdığı fonlara talep artmıştır. Bu sayede, 2020 yılında sektörün işlem hacmi ve net faktoring alacakları sırasıyla %14,3 ve %31,0 oranlarında büyümüştür. Ancak, finansal kiralama sektörünün işlem hacminin %57,6, finansman şirketleri işlem hacminin 2,1 kat büyüdüğü göz önüne alındığında, faktoring sektörünün büyümesinin diğer banka dışı finans sektörlerinin gerisinde kaldığı görülmüştür. Faktoring sektörü 2021 yılında da küçülmeye devam etmektedir. Mart 2021 itibarıyla, faktoring sektörünün net faktoring alacakları yıl sonuna göre %5,7 küçülmüştür. Söz konusu küçülmenin, faktoring şirketlerinin de kredi verme iştahlarının azalmasından, mevcut müşterileri dışında yeni müşterilere sıcak bakılmamasından ve daha kısa vadeli işlemlere yönelmesinden kaynaklandığı görüşündeyiz. Nitekim Mart 2020’de sektörün müşteri sayısı 85.601 iken Mart 2021’de 80.051’e düşmüşken, işlem hacmi Mart 2020’ye göre %27,1 büyümüştür. Ancak bu büyüme de yine diğer banka dışı finans sektörlerinin gerisinde kalmıştır.

TBB Risk Merkezi’nin Aralık 2020 verilerine göre, faktoring sektörünün kullandırdığı brüt kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında; ilk sırayı %16,3 pay ile inşaat sektörü almaktadır. İnşaatı %10,4 pay ile toptan ve perakende ticaret, %8,6 pay ile finansal aracılık ve %8,1 pay ile tekstil ve tekstil ürünleri sanayii takip etmektedir. Bu dönemde, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektöründen faktoring şirketlerinin özellikle uzak durduğu gözlenmiştir. Yoğunlaşmanın yüksek olduğu inşaat sektörünün 2020 yılındaki faktoring şirketleri nezdindeki TGA oranı %10,7’dir. Mart 2021 itibarıyla, brüt faktoring alacaklarının %16,8’ini yine inşaat sektörü oluşturmakta olup, TGA oranı %10,0 olarak gerçekleşmiştir.

 

Devamı için Raporu İndiriniz....