Finansal Kiralama Sektörü Ekim 2022

02.06.2022 tarihinde bir şirketin leasing sektöründen ayrılmasıyla, Ekim 2022 itibarıyla, 21 şirket sektörde faaliyet göstermektedir. Uzun vadeli sabit sermaye yatırımlarını finanse etmesi nedeniyle leasing sektörü sabit yatırım tutarlarından birebir etkilenmektedir. Bu kapsamda, FKB’nin verilerine göre, 2021 yılında toplam sabit yatırım tutarı 1 trilyon 819 milyar TL’ye ulaşarak 2020 yılına göre %51,3 oranında artmıştır. Söz konusu sabit yatırım tutarının, 941,8 milyar TL’sini (%51,8’ini) makina-teçhizat yatırımları, kalan 877,5 milyar TL’sini (%48,2’sini) de bina yatırımları oluşturmaktadır. Toplam sabit yatırım tutarındaki artışa ve %1,99 penetrasyon oranına paralel olarak leasing sektörü işlem hacmi de %53,9 oranında artışla 36,1 milyar TL’ye yükselmiştir. Dolar bazında işlem hacmi ise, 2021 yılında %20,8 artmış ve 4,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kovid-19 pandemisinin etkisini devam ettirdiği bir yıl olmasına rağmen, 2021 yılındaki leasing işlem hacmi artışı dikkat çekicidir. Bu durumun, 2021 yılının Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme adımlarının etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 2022 ilk yarıyılda da 2021 ilk yarıyıla göre toplam sabit sermaye yatırımlarında 2,1 katlık artış yaşanmış ve 1 trilyon 622 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ancak, söz konusu dönemde penetrasyon oranı %1,98’den %1,82’ye gerilemiştir. Aynı dönem itibarıyla sözleşme adetleri de %2,2 artarak 54.406’ya yükselmiştir. Söz konusu üç etkinin birleşimiyle, sektörün işlem hacmi, 2022 ilk yarıyılda %4,7 artışla 2,0 milyar dolara ulaşmıştır. BDDK’nın sektöre ilişkin ağustos verisine göre sözleşme adetleri ağustos ayında da artarak 54.757 olarak gerçekleşmiş olup, işlem hacminde artışın devam ettiği görülmektedir. BDDK verilerine göre 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021’e göre sektörün net finansal kiralama alacakları ile aktifleri sırasıyla %24,5 ve %32,2 oranlarında artmıştır. Ancak, söz konusu artışlar enflasyonun altında kaldığı için sektörün aslında küçüldüğüne işaret etmektedir. Bu durum, reel olarak artan işlem hacmine rağmen, sektörün net finansal kiralama alacaklarını reel olarak arttıramadığını göstermektedir.

 

 

Devamı için Raporu İndiriniz...