Finansal Kiralama Sektörü Temuuz 2021

Yatırım mallarının finansmanını yapan leasing sektörü, ekonominin gidişatına bağlı olarak değişen sabit yatırım tutarlarından etkilenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sabit yatırım tutarlarına ilişkin verileri göz önüne alındığında, 2019 yılında sabit yatırım tutarı %6,4 oranında azalırken, net leasing alacakları %19,4 küçülmüş ve leasing sektörü en kötü yıllarından birini geçirmiştir. 2020 yılında ise düşük politika faiz oranı nedeniyle canlanan ekonomi ve artan yatırım iştahı ile birlikte sabit yatırım tutarı %44,2 oranında artış göstermiştir. Söz konusu artış, pandemi koşullarına rağmen leasing sektörünü olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca, Ağustos 2020 itibarıyla bankaların kredi artışını sınırlandırması, kredi taleplerinin banka dışı finans kuruluşlarına yönelmesine yol açmıştır. Tüm bu gelişmeler neticesinde, yılın genelinde leasinge yönelik talep artışı yaşanmış ve sözleşme adetleri %32,0 oranında yükselmiştir. Artan sözleşme adetleriyle birlikte, sektörün işlem hacmi %29,0 oranında büyümeyle 2,6 milyar dolardan 3,3 milyar dolara yükselmiştir. TL bazında da işlem hacmi 2020 yılında %57,6 oranında artmış, net leasing alacakları ve aktifler sırasıyla %17,6 ve %20,8 oranlarında büyüme sağlamıştır. TCMB istatistiki verilerine göre, 2021 yılı Bahar Döneminde 2020 yılı Güz Dönemine göre brüt yatırım harcamaları %26,3 oranında artış göstermiştir. Bu durum, Mayıs 2021 itibarıyla Aralık 2020’ye göre net leasing alacaklarında %10,2 oranında bir artış yaşanmasına yol açmıştır.

Temmuz 2021 itibarıyla 22 leasing şirketinin faaliyet gösterdiği sektörde, 2020 yılı için yatırımların mal gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en çok payı iş ve inşaat makineleri (%17,9) ile gayrimenkul (%14,0) almaktadır. 2021 yılının ilk üç ayının verilerine göre ise, iş ve inşaat makinelerinin payı %23,1’e yükselmiş, gayrimenkulün payı %6,5’e gerilemiştir. Yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretim ekipmanlarının payı, 2020 yılının tümü için %0,02 iken 2021 yılının ilk üç ayında %6,2’ye yükselmiştir. Söz konusu yükselişin arkasında yatan neden, leasing şirketlerine kaynak sağlayan yurtdışındaki kurumların, söz konusu kaynakların yeşil finansmana (özellikle yenilebilir enerjiye) ve KOBİ’lere kullandırılmasını teşvik etmesinden kaynaklanmaktadır. Sektörün öncü banka ortaklı leasing şirketlerinin üst düzey temsilcileri ile Ekonomist Dergisi’nin yapmış olduğu 8 Mart 2021 tarihli röportaja göre, sektör temsilcileri 2021 yılında leasinge konu olabilecek alanların; yenilebilir ve yeşil enerji, çatı üstü güneş enerji santralleri (GES), turizm, e-ticaret, lojistik, gıda ambalaj, sağlık ve sağlık ekipmanları ile tekstil olduğunu belirtmiştir.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...