Finansman Sektörü Temmuz 2023

2022 yılında BDDK tarafından finansman sektöründe 4 şirkete daha faaliyet izni verilmiş ve sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 20’ye yükselmiştir. Söz konusu şirketlerden dokuzu otomotiv imalatçısı olan firmalar tarafından kendi ürünlerinin finansmanını sağlamak üzere kurulan (captive companies) şirketlerdir. Captive şirketlerin haricinde de taşıt kredisi sunan finansman şirketleri bulunmakla birlikte, bu şirketler her türden otomobil markası için taşıt kredisi kullandırmaktadır. FKB’nin 2022 yılsonu verilerine göre, bireysel ve ticari taşıt kredileri sektörün net finansman alacaklarının %90,9’una tekabül etmektedir. Net finansman alacakları içinde ticari taşıt kredileri %74,2 pay alırken, bireysel taşıt kredilerinin payı %16,7 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca taşıt ve konut hariç diğer kredilerin payı (kısaca diğer krediler) %9,1 olurken, sektörün konut piyasasına sağladığı finansmanın payı %0,01’e kadar gerilemiştir. 2021 yılına göre kıyasladığımızda 2022 yılında taşıt kredilerinin payı (%88,2’den %90,9’a) yükselirken, diğer kredilerin payı aynı seviyede (%9,1) kalmıştır. Bankalar ile finansman şirketlerinin toplam taşıt kredilerinden aldığı paylar karşılaştırıldığında, finansman şirketlerinin toplam taşıt kredilerinden aldığı pay 2021 yılında %36,9’dan, 2022 yılında %24,0’e gerilemiştir. Finansman şirketlerinin bankalara göre bireysel taşıt kredilerindeki payı (%45,8’den %17,1’e), ticari taşıt kredilerindeki payına (%34,2’den %26,4’e) göre daha keskin bir düşüş göstermiştir. Bu durumun, finansman şirketlerinin bankalara göre daha temkinli davranmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

2018 yılında yaşanan kur krizi sonrası, yıllar itibariyle taşıt ve elektronik ürünlerde meydana gelen fiyat artışları, tüketicilerin alım gücünün azalması ve pandemi ortamının da etkisiyle 2018 sonunda sektörün 4,6 milyon kişiye ulaşan müşteri sayısı azalmaya başlamış ve 2022 yılında 1,7 milyon kişiye kadar gerilemiştir. 2022 yılında sektörün müşteri sayısı %18,8, müşteri sözleşmeleri %35,9 oranında düşüş göstermesine rağmen, işlem hacmi enflasyonun etkisiyle %63,6 artış göstererek, 84,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...