Finansman Şirketleri Haziran 2022

Mayıs 2022 itibarıyla finansman şirketleri sektöründeki şirket sayısı, sektöre katılan üç yeni firma ile birlikte 18’e yükselmiştir. Söz konusu şirketlerden sekizi kendi grubunun taşıtlarını finanse eden ve captive diye tabir edilen şirketlerdir. FKB’nin 2021 yılsonu verilerine göre, captive şirketlerinin kullandırdığı bireysel ve ticari taşıt kredileri sektörün net finansman alacaklarının %91,1’ine tekabül etmektedir. Sektörü domine eden taşıt kredilerinden sonra, %8,9 payla taşıt ve konut hariç diğer krediler gelmektedir. Konut kredileri ise sektörden çok küçük bir pay almaktadır. 2020 yılı ile kıyasladığımızda 2021 yılında bireysel ve ticari taşıt kredileri payını (%88,7’den %91,1’e) artırırken, diğer adı altındaki taşıt ve konut hariç finansman kredilerinin payı (%11,2’den %8,9’a) gerilemiştir. Buna paralel, bireysel ve ticari taşıt kredilerinin adedi sırasıyla %2,4 ve %5,9 oranında artarken, diğer kategorisindeki kredilerin adedi %15,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Diğer kategorisinde kullandırılan krediler, cep telefonu, beyaz eşya gibi taşınabilir ürünler olması nedeniyle bu ürünler için kullandırılan krediler, rehinli olan taşıt ve konut gibi kredilere nazaran daha riskli kredilerdir. Bu nedenle bu kategoride ürünlerin finansmanını sağlayan sektör şirketlerinin, bu gibi ekonomik ortamlarda, daha temkinli davranması nedeniyle küçülme yaşandığı görüşündeyiz.

2021 yılı göz önüne alındığında sektörün müşteri sayısı %13,3 oranında azalmış, buna rağmen sektörün işlem hacmi, enflasyonun altında olmakla birlikte %36,6 oranında artış göstermiştir. Artan işlem hacmine paralel olarak, net finansman alacakları da %33,8 oranında artarak 42,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu artışta ticari tarafa kullandırılan kredilerin etkisi yüksektir. Nitekim tüketici kredileri sadece %3,9 artış gösterirken, taksitli ticari kredilerdeki artış %56,7’yi bulmuştur.

 

Devamı için Raporu İndiriniz...