Finansman Şirketleri Mayıs 2021

Mayıs 2021 itibarıyla sektörde 15 finansman şirketi faaliyet göstermektedir. Söz konusu şirketlerden yedisi captive diye tabir edilmekte olup, kendi grubunun taşıtlarını finanse etmektedir. 2020 yıl sonu verilerine göre, sektörün net finansman alacaklarının %88,7’si ticari ve bireysel taşıt kredilerine aittir. Her ne kadar sektörü taşıt kredileri domine etse de FKB’nin verilerine göre net finansman alacaklarının %11,2’sini taşıt ve konut hariç krediler oluşturmaktadır. Taşıt ve konut hariç olan kredilerden kastedilen beyaz eşya, elektronik, zücaciye, vb. ürünlerin alımı için finansman şirketlerinin kullandırmış olduğu kredilerdir. Finansman şirketleri konut kredisi de sağlamakla beraber net finansman alacakları içerisindeki payı binde bir gibi oldukça küçük bir orandır.

2019 yılında diğer banka dışı finans sektörlerinde olduğu gibi finansman şirketleri de kan kaybetmiş ve net finansman alacakları %30,0, işlem hacmi %32,7 oranında küçülmüştür. Sektörde taşıt kredilerinin ağırlığının yüksek olması nedeniyle, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 yıl sonu verilerine göz attığımızda, Türkiye otomobil satışlarının, 2019 yılında 2018 yılına göre %20,4 oranında azaldığı görülmektedir. Söz konusu azalmada, 2018 yılında yaşanan sert kur artışlarının enflasyona olan geçişkenliği nedeniyle, 2019 yılında taşıt fiyatlarının artması rol oynamıştır. 2020 yılına gelindiğinde sektör temsilcileri hızlı bir toparlanma beklerken, Mart 2020’den itibaren Covid-19 pandemisi başlamıştır.

 

Devamı için Raporu İndiriniz....