İlaç Sektörü Mayıs 2021

Son 14 aylık süreçte dünya üzerinde hayatın her noktasını etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle, küresel çapta bir sağlık seferberliği başlatmış ve ilaç endüstrisi de bu mücadelenin en önemli parçalarından biri olmuştur. Bu hastalığın tedavisi için yeni ilaç geliştirme çalışmalarının yanı sıra salgının önlenmesi için yapılan aşı geliştirme çabalarını da tüm dünya dört gözle izlemiş ve nihayetinde üretilen ve uygulanmaya başlanan aşılarla salgının seyrinde nispeten olumlu gelişmeler kaydedilmeye başlanmıştır. İlaç endüstrisi maddi ve manevi olarak tüm imkânlarını bu mücadele için zorlamış olmakla birlikte, pandemi koşullarının olumsuz etkilerinden kaçınamamıştır. Bu koşullar tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz ilaç endüstrisini de olumsuz olarak etkilemiştir.

 

Türkiye İlaç Sektörünün toplam cirosundaki büyüme 2019 yılında %31,7 iken 2020 yılında %17,7’de kalmış ve toplam ciro 47,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu büyümede ilaç fiyatlarını belirleyen Euro kurunun %12,1 oranında arttırılarak 19 Şubat 2020 tarihinden itibaren 3,82 TL olarak uygulanmasının önemli bir etkisi olmuştur. Ancak satışlar hacimsel olarak incelendiğinde, satılan kutu adedinin %7,0 düşüşle 2,2 milyar kutuya gerilediği görülmektedir. Pandemi ile mücadele döneminde uygulanan kısıtlamalar ve sağlık hizmetlerindeki odağın ağırlıklı olarak Covid-19 salgını üzerinde olması, yeni konulan tanılarda ve yazılan reçetelerde azalmaya neden olmuştur. Bu durum ağırlıklı olarak akut hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların satışlarında düşüş meydana getirmiştir. Yaşanan bu süreç sonucunda satılan kutu hacmi dört yıl önceki konumuna gerilemiştir.

SGK onaylı reçete sayılarında 2020 Mart ayı ile başlayan hızlı düşüş Mayıs ayında son on yılın en düşük seviyesi olan 20 milyon reçeteye gerilemiştir. Haziran ayında bir miktar toparlanma gerçekleşmesine rağmen 2020 yılında toplam reçete sayısı bir önceki yıla göre %15 azalarak, 342 milyon reçete ile beş yıl önceki düzeyine dönmüştür.

Ülkemizde ilaç fiyatlarının belirlenmesinde uygulanan Euro kuru 19 Şubat 2021 tarihinde %20 arttırılarak 4,58 TL olarak açıklanmıştır. Salgınla mücadele döneminde ilk dönemlere nispeten daha hazırlıklı olunması ve sağlık hizmetlerinin salgınla mücadele haricinde de kesintiye uğramaması sonucunda satılan kutu hacimlerinde de 2020 yılına göre bulunduğumuz yıl genelinde az da olsa bir artış yaşanması beklenmektedir.

 

Devamı için Raporu İndiriniz....