NPL Gelişmeler Mayıs 2020

Bankacılık sektörünün mevcut pek çok sorunları arasında bir süredir en çok gündemde kalan ana başlıklardan birisi Tahsili Gecikmiş Alacaklardır(NPL). Ekonominin küçüldüğü, işsizliğin tırmandığı ve faiz ve kur risklerinin oldukça yüksek olduğu bu dönemde bu konu daha uzun bir süre gündemde kalacaktır.

Burada, NPL’lerin gerçekten ne boyutta olduğu, 2019 sonuna kadar nasıl bir gelişme gösterdiği ve hangi sektörlerde yoğunlaştığını inceledik. NPL’ler konusunda elimizde temel iki kaynak bulunmaktadır; BDDK ve Risk Merkezi. Her iki kaynağın gösterdiği NPL gelişmeleri bu raporumuzda değerlendirilmiştir. 

NPL Artış Seyri

Hem BDDK hem Risk Merkezi verilerinde, nominal olarak NPL’lerin artışında kırılma noktası siyasi gelişmelerin öne çıktığı Nisan 2018'de meydana gelmiştir. Daha sonra, artış trendinin ivme kazanması döviz kurlarının zirve yaptığı Ağustos 2018 ayında başlamıştır. Ağustos 2018’den itibaren bu artış trendi istikrarlı bir şekilde devam etmiştir. BDDK verilerine göre 2018’de nominal NPL artışı %66,2’dir. 2018’in ilk yarısında artış hızı %15,0 iken, ikinci yarıda artış hızı %31,4’e yükselmiştir. 2019 yılında da NPL artışı devam etmiş ve %56,0’a ulaşmıştır.

BDDK ve Risk Merkezinin NPL tutarları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu farklılığın NPL’lerin tanımından mı, yoksa raporlama süreçleri ile mi ilgili olduğu bilinmemektedir. Risk Merkezi rakamları BDDK rakamlarından 2018 yılında %6,0, 2019 sonunda %11,3 daha yüksektir. BDDK’da toplam NPL’ler 150,7 milyar TL olarak verilmişken Risk Merkezinde 167,8 milyar TL olarak verilmiştir