Varlık Yönetim Sektörü Kasım 2022

Varlık yönetim sektörü gelişmiş ekonomilerde etkili bir rol oynayarak sistemin bir parçası olarak büyümüştür. Ancak, sektör ülkemizde 2001 krizi sonucu oluşan sorunlu alacaklara çare olarak düşünülmüş ve 2004-2005 döneminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankaların sorunlu alacaklarını satın almaya başlamıştır. Varlık yönetim sektörü faaliyetlerine olumsuz bir algıyla başlamış olmasına rağmen, zaman içinde ölçek büyüklüğü kazanmış ve finans sektörünün önemli bir oyuncusu haline gelmiştir. Sektörün hiç var olmadığı ve herhangi bir TGA portföyünün satın alınmadığı varsayıldığında, bankacılık sektörünün 2021 yıl sonu %3,1 olan TGA oranının %4,7 civarında olacağı görülmektedir. Yıllar itibarıyla yasal alt yapısı güçlendirilen sektörün, aynı zamanda denetim mekanizmalarıyla izlenmesi önem arz etmektedir. Finansal Kurumlar Birliği çatısına dâhil edilen sektörün Haziran 2022 itibarıyla 7,3 milyar TL’lik aktifi, 3,9 milyar TL’lik özkaynağı ve 1,4 milyar TL’lik kredi borcu bulunmaktadır.
Varlık yönetim sektörü, beklentilere paralel olarak büyümeye devam etmektedir. Sektörün büyüme performansının arkasında: bankacılık sektörünün sorunlu alacaklarında yaşanan artış etkili olmaktadır. Ayrıca, büyüme potansiyelini canlı tutan diğer unsur ise ekonomik konjonktür ile bağlantılı olarak bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacaklarındaki (TGA) artış beklentisidir. Sektörün büyümesindeki artış beklentisiyle, son 1 yılda 4 şirket daha faaliyet izni alarak sektöre katılmıştır.
Devamı için Raporu İndiriniz...