Serdar Aktan - Üye

Turkrating'te Yönetim Kurulu Üyesi olan Serdar Aktan, 1975 Yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup, aynı yılsonu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Çifte vergilendirme Dairesinde göreve başlamış, 1976 yılı sonunda sınavını kazandığı Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kuruluna Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak iktisap etmiştir.

1976 - 1987 yılları arasında Bankalar Yeminli Murakıbı olarak çalışan Aktan, bu dönem içinde Bakanlığın sağladığı yurt dışı eğitim imkânları ile 1982 -1984 yılları arasında ABD' de Vanderbilt Üniversitesinde Ekonomik Kalkınma üzerinde lisansüstü eğitimle MA sertifikası almış,1985 yılında da New York City' de 1 yıl Para ve Sermaye Piyasaları üzerine araştırma yapmıştır.

1987 yılında Takipteki krediler ve Hukuk işlerinden sorumlu olarak Anadolu Bankası T.A.Ş.' ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Aktan, T. Emlak Bankası A.Ş.ile birleşen Bankada 1988'den 1991'e kadar takipteki krediler, alım satım işleri komitesi başkanlığı ve disiplin komitesinden sorumlu Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmış, bu arada 1988-1990 yılları arasında Emlak Bankasını temsilen Arap Türk Bankası A.Ş.de Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

1991 yılında Arap Türk Bankası A.Ş.' ne krediler, hukuk, pazarlama, organizasyon, muhasebe ve hazine departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Aktan, 1992 yılında İmpex Bank A.Ş.'nde iştirakler ve yurt dışı yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış, Nisan 1994'e kadar bu görevde çalışmıştır.

1995 senesinde yeniden Arap Türk Bankasında krediler, pazarlama, muhasebe, hazine, menkul Kıymetler ve hukuk işleri departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış ve Haziran 2000 yılına kadar bu görevde çalışmıştır. Temmuz 2001 de TMSF tarafından İktisat Bankası iştiraklerinden devralınan Kablonet İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas Üye olarak atanan Aktan, Kasım 2006 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. Müteakiben Kasım 2006 ve Haziran 2007 arasında Avrupa ve Amerika Holding şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

1991 yılından beri ayrıca Marmara, Yeditepe ve Bahçeşehir üniversitelerinde akşam MBA programlarında ekonomi, bankacılık, muhasebe, liderlik, finansal piyasalar, telekomünikasyon hukuku ve özelleştirme üzerine dersler vermiştir.